Hem

 

Facebook

Oksanen gillar Östersund Basket!!!😜😜 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hej alla!

På årsmötet den 28:e kommer styrelsen föreslå en uppdelning mellan elit och ungdom/bredd i två föreningar, enligt det förslag som vi nu lägger ut här. Ett pressmeddelande om förslaget går också ut idag. / mvh styrelsen

Proposition till årsmötet Östersund Basket 20170628.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att skilja elit och ungdomsverksamheten åt från och med kommande verksamhetsår. Skälet är i grunden att föreningens fokus på elitverksamheten över tid riskerar att dra kraft och engagemang från ungdoms och breddverksamheten.
Styrelsen har utvärderat två vägar. Sektionering eller uppdelning i två föreningar. Styrelsen har funnit att praktiskt och ekonomiskt är uppdelning i två föreningar den bästa vägen. Det blir två föreningar med mycket nära samarbete reglerat i ett övergripande samarbetsavtal.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att ungdoms och breddverksamheten flyttas till en nybildad förening för ungdom och breddverksamhet.
att damelitverksamheten ligger kvar i Östersund Basket.
att den nya styrelsen i KFUM Östersund Basket ges i uppdrag att under tiden fram till 1 september 2017 teckna ett långsiktigt samarbetsavtal med den nya ungdoms och breddklubben som reglerar ekonomi och ansvarsfördelning mellan de båda nya klubbarna med nedanstående ansvarsfördelning som grund.

NIU
Framtida ansvar: Ungdom
Kansliet / Personal
Framtida personalansvar: Ungdom. Elit köper tjänst enligt kommande avtal.
Bollar/dräkter: ungdom
LED:
Elit
Happy Hoops
Ungdom.
Bingo
Bör ligga på ungdom.
Sponsorer
Enligt gällande avtal inga kollisioner. Där det finns dedikerade pengar till ungdom framgår det av avtal. Samarbete framåt regleras i avtal.

Tidpunkt
1sept 2017 är lämpligt.
Samarbetsavtal
Samarbetsavtalet bör också omfatta Jämtland Basket.
Ekonomi
Resultatet i klubben stäms av i bokslut och en förhandling fastställer hur de båda föreningarna hanterar det underskott som senaste åren inneburit så att båda verksamheterna får optimala förutsättningar att verka.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dags för Årsmöte!

Östersund Basket kallar till årsmöte onsdagen den 28 juni kl 18:00 på klubbens kansli.
Vi vill gärna att ni anmäler deltagande till a-c@ostersundbasket.se eller mats@ostersundbasket.se

Välkomna!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Sommarträningar i Campushallen med start 19 juni!
Varmt välkomna!
... See MoreSee Less

View on Facebook