Härmed kallas till extra föreningsmöte torsdag 12 mars kl 18:30 på Östersund Baskets kansli, Studiegången 3 med anledning av att nya stadgar för föreningen ska fastställas. De nya stadgarna blir dock gällande först efter att stadgarna också fastställts vid vårt ordinarie föreningsmöte i juni.

Dagordning och de nya stadgarna finns tillgängliga en vecka innan föreningsmötet och kan fås genom att mejla till asa@ostersundbasket.se