Härmed kallas till ordinarie föreningsmöte onsdag 24 juni kl 18:30 på Östersund Baskets kansli, Studiegången 3.

Dagordning och övriga handlingar finns tillgängliga en vecka innan föreningsmötet och kan fås genom att mejla till asa@ostersundbasket.se