Östersund Basket kallar härmed till ordinarie årsmöte tisdag 21 juni kl 18:00 på Östersund Baskets kansli, Studiegången 3.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga en vecka innan mötet och kan fås genom att mejla till asa@ostersundbasket.se.

Välkomna!