Östersund Basket kallar härmed till extra årsmöte.

Ärende: Förslag till ändring av räkenskapsår till 1/7-30/6, vilket innebär en stadgeändring.

Tid & plats: Tisdag 11 oktober kl 18:00 på Peak Innovation, Hus U, Campus.