You are here

Östersund Basket är inte bara en basketskola för spelare utan fungerar i stor utsträckning som skola för framtidens ledare. Vi kan erbjuda ledarutbildningar, både inom basketen specifikt men också allmänt inom idrotten. Som aktiv i föreningen får du prova på att leda grupper, både som tränare och som domare men du får även möjlighet att leda andra projekt inom verksamheten t ex upptaktsläger, ungdomsarrangemang, cuper mm.

Vem som blir ledare, matchas fram utifrån ålder, erfarenhet och utbildning. Att vara ledare inom Östersund Basket ger kunskaper och erfarenheter som är ytterst användbara inom yrkeslivet och inte bara inom idrotten.

Östersund Basket ser positivt på utbildning och vill att så många som möjligt vidareutbildar sig i SBBF´s utbildningsträd.

Tränarutbildningen sker i fem olika steg;

  • Grundkurs för basketledare
  • Steg 1 Tränare/Domare
  • Steg 2 Tränare
  • Steg 3 Tränare
  • Steg 4 Tränare

Ansvariga för genomförande av utbildningarna är:

  • Grundkurs, Steg 1 & Steg 2: MNBDF
  • Steg 3 och 4: Svenska Basketbollförbundet

Är du intresserad av att utbilda dig eller börja coacha i föreningen kontaktar du kansliet.

Svenska Basketbollförbundet fastställer krav och innehåll för de olika utbildningarna för att en kvalitetssäkring skall kunna göras. Detta innebär att t ex alla Grundkurser har samma innehåll oavsett var i Sverige den genomförs.

Ett krav är att utbildningen genomförs av certifierade utbildare.


Top