You are here

Förberedelser:

 • I vilken utvecklingsfas befinner sig laget? Antal pass/vecka? Innehållsfokus?
 • Planering – var förberedd. Vilka mål har jag med träningen idag? Hur passar det in i säsongsplanering/periodplanering?
 • Kom i god tid och var ombytt.

Rutiner vid träning:

 • Plats för väskor, bollar?
 • Genomgång av träningen. Vad har hänt? Vad ska vi göra?
 • Skall alla vara uppvärmda innan ordinarie träning startar?
 • Har vi fysträning i direkt anslutning till träningen?

Spelarnas ansvar:

 • Vändbart linne
 • Vattenflaska
 • Boll
 • Nyfikenhet och respekt

Träningen är dagens höjdpunkt för alla inblandade. Glädje, engagemang och mod är ledorden.

Pedagogik-Didaktik

 1. Visa alltid en övning. Själv eller låt en spelare göra det. VAK.
 2. Korrigera omgående det som vi har fokus på i övningen.
 3. Öva – öva – öva.
 4. Förstärk det positiva. Det gör att andra saker också blir bra.
 5. Syftet med en övning är att träna något specifikt – inte att få övningen i sig själv att fungera.

Read and React

 • Vår spelidé. Läs mer här eller kom till kansliet för att få mer hjälp.

Tips och trix

 • Variera samlingsplatser under träningen. Samla tätt! Korta samlingar-korta budskap. Sitta/stå.
 • Förstärk och namnge hen som gör bra saker. Låt alla spelare få höra sitt namn i positiva sammanhang vid varje träning.
 • Var aktiv som ledare.
 • Fart!
 • Korta verbala instruktioner.
 • Sociala övningar är viktiga.
 • Alla aktiva – undvik köer.
 • Uppmana spelarna att VÅGA. På träningar prövar vi lyckan med nya saker för att utvecklas.
 • Vid spel – vad fokuserar och betonar du denna gång?
 • Avslutningen av träningen är viktig. Få spelarna att minnas det positiva från passet. Feedback coach/spelare eller spelare/spelare.
Top