Medlemskap 2016/2017

För att lösa medlemskap för säsongen 2016/2017 skall formuläret
nedan fyllas i och betalning av den totala avgiften ske till BankGiro 440-4158.
Märk betalningen med namn.

Medlems- och Träningsavgifterna hittar du här.

Avgiften skall betalas senast 2016-09-30.