You are here

Våra kärnvärden

Glädje

Glädjen är den viktigaste inspirationskällan i livet! Vi skall sprida glädje och bygga stämning och på så sätt öka intresset för klubben och, i en fortsatt utveckling, basketintresset i Östersund. Spelarna skall förutom sin skicklighet bli kända för god laganda och hög moral. Glädje smittar av sig och blir ett kärnvärde som skall genomsyra hela verksamheten.

Engagemang

Vår mission är att göra basketplanen till en mötesplats för människor från olika kulturer och samhällsklasser kan utvecklas som individer. Den värme och empati som skapas i vår klubb kommer att prägla hela vårt gemensamma samhällsklimat. Vår filosofi är att om man som ung tidigt i livet upptäcker trygghet och gemenskap förs den känslan vidare i en positiv riktning. Engagemang är en förutsättning för vår långsiktiga satsning på en etablering i den svenska basketeliten och ett värdeord som förpliktigar.

Mod

Genom att tänka framåt gör vi det möjligt! Det enda vi kan vara säkra på beträffande framtiden är att den kommer medföra stora förändringar. Det ser vi som positivt. Förmågan att tänka framåt och beredskapen att möta dessa förändringar är nyckeln till framgång för oss. Genom att se framåt kan vi skapa ett tryggt fundament för framtiden där målsättningen är att kunna växa och utvecklas både finansiellt och sportsligt. Mod är vår väg mot framtida framgångar.

Vår stil

  • Vi är bra kompisar och har roligt tillsammans. Vi visar respekt och ger stöd till alla ledare och spelare.
  • Vi vinner framgång på ett ärligt sätt. Vi kämpar och spelar aggressivt men juste.
  • Vi är föredömen på och utanför planen. Vi respekterar domare, funktionärer och våra motståndare.
  • Vi representerar Östersund Basket i samband med matcher, läger och cuper och visar gott omdöme.
  • Vi accepterar inte doping, droger, mobbing eller rasism.

PUL-avtal

Östersund Basket
Campus
Studiegången 3
831 40 Östersund
tel. 063-12 94 50
kansli@ostersundbasket.se
org.nr. 802448-4118

Östersund Basket tar årligen in uppgifter om våra medlemmar. Vår önskan är att behandla medlemmens personuppgifter för att upprätthålla ett uppdaterat medlemsregister.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är medlemmarnas namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och namn på minderåriga medlemmars målsmän.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom våra sponsorer.

Medlemmen eller dess målsman har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar.

I och med tecknande av medlemskap för egen del och/eller i egenskap av målsman samtyckes att Östersund Basket behandlar personuppgifter om mig och/eller min anhörige i enlighet med det ovanstående.Top