You are here

På träning

 • Vi ska använda samma spelsystem i de äldre åldersgrupperna för att göra det möjligt att gå mellan olika lag eller träna med olika träningsgrupper.
 • Vi ger alltid 100 %.
 • Vi ska sträva efter att alla att spelar på olika platser och tar olika roller för att därigenom utveckla och bredda individen.

Inför match

 • Närvaro på träning påverkar vid uttagning till match. För äldre spelare tillkommer inställning som en annan viktig parameter.
 • Vi tar inte ut fler spelare än att alla som är ombytta får spela.
 • Vi värmer upp i Östersund Baskets färger.
 • Vi coachar i kläder som visar att vi representerar Östersund Basket.

Vid match

 • Vi ger alltid 100 % och ger aldrig upp.
 • Att vinna är viktigt men aldrig på bekostnad av vår filosofi, stil eller våra mål.
 • Försvarsspelet ska vara aggressivt men juste, vi ska kämpa hårt och inte vara rädda för att slänga oss efter en lös boll.
 • Anfallsspelet ska präglas av kreativitet, spelförståelse och snabbhet där samtliga är involverade.
 • Vi ska sträva efter att alla att spelar på olika platser och tar olika roller för att därigenom utveckla och bredda individen.
 • För de yngsta (i EBC/miniligan) är grundprincipen att alla spelar lika mycket.
 • Gör vi misstag försöker vi reparera det istället för att gnälla eller skylla på något.
 • Om någon spelare bryter mot vår stil under match bänkas hen för resten av matchen.

Efter match

 • Vi tackar alltid motståndare och funktionärer för en god match.
 • Vi ger laget feedback och beröm när samtliga närvarar.
 • Då statistik förs är redovisning av lagstatistik att föredra framför individuell. Basket är en lagsport.
 • Eventuell negativ feedback ges alltid enskilt.

Våra ledare:

Ansvarar för att

 • Vår policy följs
 • Beslut av verksamhetsledare och styrelse följs
 • Föra ut information från kansli och styrelse till medlemmarna
 • Genomgår föreningens anvisade utbildningsplan
 • Uppträder föredömligt
 • I god tid presentera en säsongsplanering för laget samt att informera om denna vid lagets uppstartsmöte eller annan lämplig tidpunkt där även föräldrar närvarar.
 • Lösa konflikter i rätt forum
 • Klubben kan idag inte förbjuda våra ledare att bruka vare sig snus eller tobak, men ser naturligtvis ett stort värde i, att ur fostranssynpunkt, inte bruka dessa i närvaro av våra ungdomar eller i andra sammanhang med engagemang inom klubben. Vad det gäller alkohol är det nolltolerans i närvaro av våra ungdomar. (Se drogpolicy)

 

Top