Om Östersund Basket

Östersund Basket är en elitklubb för dambasket, med målet att etablera klubben i Sveriges högsta serie.

Vår vision

Östersund Basket skall vara Sveriges bästa basketförening för kvinnor.

Vår värdegrund är att vara en klubb med förebilder

Vi är i grunden en klubb för kvinnor som är elitspelare i basket och som vill bli bäst. Men vi vill också att våra spelare ska vara förebilder för kvinnor i alla åldrar när det gäller självkänsla och att kunna inspirera andra till att förverkliga sina mål och drömmar. Detta ska genomsyra vår verksamhet.

Glädje och engagemang

Vi skall som lag sprida glädje och bygga stämning! Glädjen är den viktigaste inspirationskällan i livet. Spelarna skall förutom sin skicklighet bli kända för god laganda och hög moral.

Mod

Genom att tänka framåt gör vi det möjligt! Det enda vi kan vara säkra på beträffande framtiden är att den kommer medföra stora förändringar. Det ser vi som positivt.

Förmågan att tänka framåt och beredskapen att möta dessa förändringar är nyckeln till framgång för oss. Genom att se framåt kan vi skapa ett tryggt fundament för framtiden där målsättningen är att kunna växa och utvecklas både finansiellt och sportsligt. Mod är vår väg mot framtida framgångar.